ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Echinaceo Purpurea Robert Bloom


گیاهی است دائمی با ساقه‌های کرکدار که دارای دو نوع برگ می‌باشد، یکی برگ‌های پایه‌ای که از پائین‌ترین قسمت ساقه در سطح زمین می‌رویند، دیگری برگ‌های ساقه‌ای که در طول ساقه ظاهر می‌شوند. گل‌ها بزرگ، شبیه گل مینا و صورتی رنگ با مخروطی قهوه‌ای رنگ در مرکز می‌باشند و در فصل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

مکان کاملاً آفتابی، خاک عمیق و غنی از هوموس، نسبتاً مرطوب و داری زهکش خوب، جهت گل‌دهی بیشتر گل‌های پژمرده را مرتباً از انتهای ساقه گل‌دار می‌چینند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد در بهار، تقسیم بوته در پائیز یا بهار و یا قلمه‌های ریشه از آخر پائیز تا اول زمستان امکان‌پذیر است.