ـ خانواده: Ericaceae

ـ نام علمی: Rhododendron Pink Pearl


درختچه همیشه سبز به ارتفاع و گستردگی ۴ متر است. دارای برگ‌های درشت بوده و گل‌های قیفی شکل و صورتی رنگ آن اواسط تا اواخر بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه و خاک خنثی تا اسیدی و غنی از هوموس با زهکش خوب نیاز دارد.حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق خوابانیدن یا تهیه قلمه نیمه رسیده در اواخر تابستان امکان‌پذیر است.