ـ خانواده: Boraginaceae

ـ نام علمی: Pulmonaria Sissinghurst White


گیاه بوته‌ای دائمی است به بلندی ۳۰ و گستردگی ۶۰ - ۴۵ سانتی‌متر، دارای برگ‌های سرنیزه‌ای پهن با لکه‌های زرد کم‌رنگ و گل‌های قیفی شکل سفید رنگ که در بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان سایه و هر نوع خاک مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار یا پائیز امکان‌پذیر است.