ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Talipa Pueen of night


گیاه پیازی است که بلندی آن به ۶۰ سانتی‌متر می‌سد. گل‌های آن به رنگ خرمائی تیره مایل به مشکی بوده و تیره‌ترین نوع گل لاله است که روی ساقه‌های قوی در اواخر بهار ظاهر می‌شود.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک با زهکشی خوب نیاز دارد. پیازها را پس از خشک‌شدن برگ‌ها از خاک درآورده در محل خشک جهت کاشت در پائیز انبار می‌کنند.


ـ ازدیاد:

به وسیله تقسیم پیازها در پائیز یا کاشت بذر در بهار یا پائیز امکان‌پذیر است.