ـ خانواده: Rosaceae

ـ نام علمی: Potentilla Gibson


گیاه دائمی به فرم بوته انبوه با بلندی و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر می‌باشد که گل‌های نعلبکی شکل و سرخ رنگ آن اواسط تا اواخر تابستان ظاهر می‌شوند. برگ‌های سبز تیره آن شبیه برگ توت‌فرنگی است.ـ نیازها:

به مکان کاملاً آفتابی، خاک با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

به وسیله کاشت بذر یا تقسیم گیاه در پائیز و قلمه نیمه خشی یا سبز در تابستان امکان‌پذیر است.