ـ خانواده: Companulaceae

ـ نام علمی: Platycodon grandiflorus


گیاه دائمی و بوته‌ای به بلندی ۶۰ - ۴۵ و گستردگی ۴۵ - ۳۰ سانتی‌متر است که دارای برگ‌های تخم‌مرغی و نیزه‌ای شکل به رنگ سبز مایل به آبی بوده و گل‌های زنگوله‌ای شکل آبی یا ارغوانی رنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک سبک نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز و قلمه چوب نرم در بهار امکان‌پذیر است.