ـ خانواده: Solanaceae

ـ نام علمی: PicoteeSeries


گیاه دائمی و نسبتاً سریع‌الرشد با ساقه‌های منشعب به بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است و به صورت گیاه یک ساله نگهداری می‌شود. گل‌‌ها شیپور مانند، قرمز رنگ با حاشیه سفید و چین‌دار بوده و در فصل تابستان تا پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و محفوظ از وزش باد، خاک غنی و دارای زهکش خوب نیاز دارد. گل‌های خشک را مرتباً می‌چینند تا طول دوره گل‌دهی طولانی‌تر شده و ظاهراً گیاه همیشه آراسته باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در اول بهار درون گل‌خانه امکان‌پذیر است. نشاها را اواخر بهار به باغچه منتقل می‌کنند.