ـ خانواده: Polemoniaceae

ـ نام علمی: Phlox divaricata


گیاه دائمی و نیمه خزان شونده به بلندی ۳۰ و گستردگی ۲۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های کرکدار بیضی شکل بوده و گل‌های آبی، بنفش آن در اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه و خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز و تهیه قلمه ریشه اوایل پائیز یا زمستان امکان‌پذیر است.