ـ خانواده: Solanaceae

ـ نام علمی: Petunia X hybrida


گیاه دائمی با ساقه‌های منشعب و نسبتاً سریع‌الرشد که به‌ صورت گیاه یک ساله کاشت و پرورش می‌یابد. گل‌های شیپوری شکل آن در رنگ‌های مختلف و یا دو رنگ در تابستان، پائیز ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی ۳۰ - ۱۵ و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان آفتابی و محفوظ که از وزش باد در امان باشد. گلبرگ‌های ارقام گل درشت (قطر گل ۱۰ - ۸ سانتی‌متر) در اثر ریزش باران آسیب می‌بینند و ارقامی که گل‌های کوچک‌تر و فراوان دارند در مقابل باران مقاوم‌تر هستند.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در گلدان درون گلخانه در بهار امکان‌پذیر است.