ـ خانواده: Asteraceae

ـ نام علمی: perfoliatum Silphium


گیاه دائمی به بلندی ۵/۲ و گستردگی ۱ متر است، دارای برگ‌های تخم‌مرغی شكل بوده و گل‌های زرد آن از اواسط تابستان تا اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان آفتابی یا نیمه سایه و خاك نسبتاً غنی، مرطوب و كمی قلیائی نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر به محض رسیدن و تقسیم گیاه در بهار امكان‌پذیر است.