ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Percy kniphofia


گیاه دائمی خزان پذیر به بلندی یک متر و گستردگی ۵۰ سانتی‌متر است. دارای خوشه‌های گل کرمی مایل به زرد و سبز می‌باشد که در پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان کاملاً آفتابی، خاک مرطوب، شنی و هوموسی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.