ـ خانواده: Piperaceae

ـ نام علمی: Peperomia obtusifolia


گونه‌ای با برگ‌های ابلق به رنگ‌های سبز، زرد، کرم، خاکستری، بلندی و گستردگی گیاه به ۱۵ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

از آنجائی که برگ‌های این گیاه کلروفیل کمتری دارند نسبت به گونه‌های برگ سبز نیاز به روشنائی بیشتری داشته ولی نباید آن را در آفتاب مستقیم قرار داد. خاک نفوذ پذیر و اسیدی، به عنوان مثال خاک معمولی گلدان که حاوی مقدار زیادی پیت ماس باشد. در فصل تابستان ماهی یک‌بار به آب آبیاری کود محلول اضافه نمائید و خاک گلدان را با آب بدون املاح همیشه نسبتاً مرطوب نگهدارید. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۲ درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق قلمه‌های سرشاخه یا وسط ساقه درون خاک با دمای ۲۵ - ۲۰ درجه سانتی‌گراد امکان‌پذیر است.