ـ خانواده: Orchidaceae

ـ نام علمی: Paphiopedilum Lyric Glendora


ارکیده خاکزی به بلندی ۳۰ و گستردگی ۲۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های تسمه‌ای تا بیضی شکل بوده و گل‌های گرد و منفرد آن به قطر ۱۲ سانتی‌متر در زمستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

مکان نیمه سایه، خاک به نسبت مساوی از پوست تنه درخت (خردشده) و خاک لومی، ماسه‌ای، دوره استراحت ندارد، بنابراین در تمام مدت سال خاک آن باید مرطوب نگهداشته شود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم بوته امکان‌پذیر است.