ـ خانواده: Papaveraceae

ـ نام علمی: Papaver rhoeas , Shirley Series


گیاه یک‌ساله به بلندی ۹۰ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است. دارای شاخ و برگ کرکدار و برگ‌های لو‌ب‌دار بوده و گل‌های کاسه‌ای شکل آن به رنگ‌های زرد، صورتی، نارنجی و گاهی قرمزرنگ در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه و خاک مربوط با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز امکان‌پذیر است.