ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Ornithogalium balansae


گیاه پیازی بهاره به بلندی ۱۵- ۵ و گستردگی ۸ - ۵ سانتی‌متر است و دارای برگ‌های باریک سبز مایل به خاکستری و گل‌های سفید با سطح بیرونی سبز رنگ می‌باشد.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا کمی سایه و خاک نسبتاً غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز امکان‌پذیر است.