ـ خانواده: Ranunculaceae

ـ نام علمی: Nigella damascena


گیاهی است یک ساله، سریع‌‌الرشد با بلندی ۴۵ سانتی‌متر و گستردگی ۲۰ سانتی‌متر، دارای برگ‌های پرمانند به رنگ سبز روشن و گل‌های جذاب آبی یا سفید رنگ که در تابستان ظاهر می‌شوند. به عنوان گل بریده استفاده می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک غنی با زهکشی خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

به وسیله کاشت بذر در هوای آزاد در بهار یا اوایل پائیز امکان‌پذیر است.