ـ خانواده: Hydrophylaceae

ـ نام علمی: nemophila maculate


گیاه یک ساله به بلندی و گستردگی ۱۵ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های لوبدار بوده و گل‌های کوچک و سفید رنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه، خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا اوایل تابستان امکان‌پذیر است.