ـ خانواده: Amaryllidaceae

ـ نام علمی: Narcissus Thalia


گیاهی است پیازی و مقاوم با بلندی نهائی ۳۸ سانتی‌متر که در اواسط بهار گل می‌دهد. بر روی هر ساقه معمولاً ۲ گل سفید، شیری تشکیل می‌شود که گلبرگ‌های آنها باریک و لب برگشته و فنجان گل کوتاه و باز می‌باشد. این گیاه برای حاشیه گل‌کاری‌ها مناسب است.ـ نیازها:

مکان آفتابی و خاک مرطوب با زهکش خوب را نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل این گیاه ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در اواخر تابستان یا پائیز و تقسیم و کاشت پیازچه‌ها در همان زمان امکان‌پذیر است.