ـ خانواده: Amaryllidaceae

ـ نام علمی: Narcissus Arctic Gold


گیاه پیازی بهاره است به بلندی ۴۰ سانتی‌متر، دارای برگ‌های باریک و کشیده که گل‌های زرد رنگ آن در بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی تا کمی سایه، خاک نسبتاً غنی مرطوب (در فصل رشد) و زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر تازه در اواخر تابستان یا پائیز و جدا‌کردن و کاشت پیازچه‌های تشکیل شده در مجاورت پیاز مادری در اوایل پائیز امکان‌پذیر است.