ـ خانواده: Marantaceae

ـ نام علمی: Maranta Leuconeura erythroneura


گیاه آپارتمانی بسیار زیبا، دارای برگ‌های بیضوی و رگبرگ‌های قرمزرنگ كه دو طرف رگبرگ میانی آن به رنگ سبز مایل به زرد است، حداكثر بلندی و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان پرنور و دور از تابش مستقیم آفتاب، خاك سبك كه در فصل تابستان هفته‌ای یك‌بار با كود مایع تغذیه و نسبتاً مرطوب نگهداشته شود. نیاز به رطوبت بالا دارد بنابراین بهتر است سطح برگ‌ها را مرتباً با آب مقطر اسپری كنید.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار امكان‌پذیر است.