ـ خانواده: Primulaceae

ـ نام علمی: Lysimachia punctata


گیاه دائمی بوته‌ای به بلندی ۷۵ - ۶۰ و گستردگی ۶۰ سانتی‌متر است. گل‌های آن به رنگ زرد روشن در محل محور چرخه‌های برگ ظاهر می‌شوند. گونه‌هائی از آن به‌عنوان علف هرز در مزارع برنج شمال ایران می‌رویند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه، خاک مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار و یا کاشت بذر در پائیز امکان‌پذیر است.