ـ خانواده: Cruciferae

ـ نام علمی: Lunaria annua


گیاهی است دوساله و سریع‌الرشد با گل‌های كوچك و معطر به رنگ سفید یا ارغوانی و دارای چهار گلبرگ كه از بهار تا اوایل تابستان ظاهر می‌شوند و در آخر تابستان و پائیز به غلاف‌های مدور، مسطح و نقره‌ای رنگ حاوی بذر تبدیل می‌گردند كه در گل‌آرائی با گل خشك بسیار مورد استفاده دارند. حداكثر بلندی ۷۵ و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد. این گیاه در مناطق شمالی ایران در باغچه‌ها كاشته می‌شود.ـ نیازها:

مكان سایه، آفتاب، خاك سبك كه دارای زهكش خوب باشد، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در پائیز یا بهار انجام‌پذیر است.