ـ خانواده: Linaceae

ـ نام علمی: Linum arboreum


درختچه‌ای همیشه سبز و پرپشت با حداکثر بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر که گل‌های قیفی شکل آن در فصل تابستان در هوای آفتابی باز می‌شوند.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک غنی از هوموس که دارای زهکشی خوب باشد، حداقل دمای مورد تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه و کاشت قلمه‌های نیمه رسیده در تابستان و یا کاشت بذر در پائیز.