ـ خانواده: Leguminosae

ـ نام علمی: Laburnum anagyroides


درخت خزان کننده به بلندی و گستردگی ۷ متر است دارای برگ‌های سه برگچه‌ای تخم‌مرغی شکل سبز مایل به خاکستری بوده و گل‌های لوبیائی شکل و زرد رنگ آن در خوشه‌های متراکم و آویزان اواخر بهار و اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک نسبتاً غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز، پیوند در اواخر زمستان و پیوند جوانه در تابستان امکان‌پذیر است.