ـ خانواده: Gesneriaceae

ـ نام علمی: Kohleria eriantha


گیاه دائمی ریزوم‌دار به بلندی ۲/۱ متر و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است. دارای ساقه و برگ‌های کرکدار بیضی شکل بوده و گل‌های لوله‌ای و قرمز، نارنجی آن در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان سایه آفتاب، خاک مرطوب ولی دارای زهکش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتی‌گراد است. آبیاری زیادی سبب پوسیدگی ریزوم‌های گیاه می‌شود.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم ریزوم‌ها در بهار امکان‌پذیر است.