ـ خانواده: Dipsacaceae

ـ نام علمی: Knautia macedonica


گیاهی است دائمی با برگ‌هائی دارای بریدگی‌های عمیق و گل‌هائی قرمز و شفاف که در فصل تابستان ظاهر می‌شوند. بلندی گیاه ۷۵ و گستردگی آن به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک دارای زهکش خوب که در تابستان نسبتاً مرطوب نگه داشته شود. نیاز به قیم دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

به وسیله تقسیم گیاه در بهار یا کاشت بذر در پائیز امکان‌پذیر است.