ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Ipheion uniflorum


گیاه پیازی بهاره به بلندی ۲۰ - ۱۵ و گستردگی ۸ - ۵ سانتی‌متر است. دارای گل‌های آبی، بنفش به شکل ستاره می‌باشد.ـ نیازها:

به مکان سایه روشن و خاک نسبتاً غنی از هوموس و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد می‌‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در اواخر تابستان یا اوایل پائیز امکان‌پذیر است.