ـ خانواده: Asteraceae

ـ نام علمی: Inula hookeri


گیاه دائمی به بلندی ۷۵ - ۶۰ و گستردگی ۶۰ سانتی‌متر است دارای ریشه خزنده و برگ‌های بیضی تا سرنیزه‌ای پهن بوده و گل‌های زرد كم‌رنگ آن از اواخر تابستان تا اواسط پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان نیمه سایه و خاك غنی و مرطوب با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر و تقسیم گیاه در پائیز یا بهار امكان‌پذیر است.