ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Inula ensifolia


گیاه دائمی به بلندی ۶۰ - ۲۵ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های کرکدار بوده و گل‌های زرد طلائی آن در اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان کاملاً آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر یا تقسیم بوته در بهار یا پائیز امکان‌پذیر است.