ـ خانواده: leguminosae

ـ نام علمی: indigofera decora


درختچه خزان‌کننده به بلندی ۶۰ و گستردگی ۹۰ سانتی‌متر است. دارای شاخه‌های کمانی بوده و برگ‌ها شانه‌ای مرکب از ۱۳ - ۷ جفت برگچه بوده و سنبله‌های گل سفید و صورتی رنگ آن در اواسط تا اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان کاملاً آفتابی، خاک نسبتاً غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز و یا تهیه قلمه چوب نرم در تابستان امکان‌پذیر است.