ـ خانواده: Legominosae

ـ نام علمی: Indigofera amblyantha


درختچه خزان‌کننده به بلندی ۲ و گستردگی ۵/۲ متر است. دارای برگ‌ها شانه‌ای مرکب از ۱۱ - ۷ جفت برگچه بوده و گل‌های صورتی رنگ آن به‌‌صورت خوشه‌ای از تابستان تا اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان کاملاً آفتابی، خاک نسبتاً غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز و یا تهیه قلمه چوب نرم در تابستان امکان‌پذیر است.