ـ خانواده: Bignoniaceae

ـ نام علمی: Incarvillea delavayi


گیاه دائمی به بلندی ۶۰ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های شانه‌ای مرکب از ۱۱ - ۶ جفت برگچه سرنیزه‌ای شکل بوده و خوشه‌های گل آن به رنگ صورتی پررنگ تا ارغوانی در اوایل و اواسط تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز و تهیه قلمه یا تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.