ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Hyacinthus Orientalis


گیاه پیازی که اغلب جهت استفاده از گل آن در ایام نوروز، پیش‌رس می‌شود و در رنگ‌های بنفش، آبی، صورتی و سفید وجود دارد.ـ نیازها:

مکان باز و آفتابی یا نیم سایه و خاک سبک که دارای زهکش خوب باشد. از اوایل آبان ماه می‌توان پیاز سالم گیاه را در خاک یا سنگریزه و یا ظرف شیشه‌ای مخصوص کاشت. در صورت استفاده از سنگریزه و یا ظرف شیشه‌ای محتوی آب، سطح آب باید ۲ - ۱ میلی‌متر پائین‌تر از جسم پیاز باشد تا سبب پوسیدگی آن نگردد. برای ریشه‌دهی گذراندن یک دوره چند هفته‌ای در مکان خنک و تاریک با دمائی حدود ۹ درجه سانتی‌گراد الزامی است. زمانی که ریشه‌ها ظاهر و ساقه در راس پیاز نمایان شد، به‌ تدریج دما و نور را افزایش داده و پس از ظهور کامل برگ‌ها گیاه را در دما و نور معمولی محیط قرار می‌دهند. ریشه‌های تولید شده نباید بدون آب باقی بمانند.


ـ ازدیاد:

از طریق جوانه‌های کنار پیاز مادری در آخر تابستان یا اول پائیز امکان‌پذیر است.