ـ خانواده: Funkiaceae

ـ نام علمی: Hosta sieboldiana var elegans


گیاه دائمی به بلندی ۱ و گستردگی ۵/۱ متر است. دارای برگ‌های درشت قلبی شکل، خاکستری مایل به آبی رنگ، گل‌های شیپوری شکل آن به صورت خوشه‌ای در بالای شاخ و برگ گیاه اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان سایه، خاک غنی، مرطوب با زهکشی خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در اوایل بهار امکان‌پذیر است.