ـ خانواده: Ranunculaceae

ـ نام علمی: Helleborus Orientalis


گیاهی است همیشه سبز با برگ‌های فراوان و منقسم و گل‌های فنجانی شکل به رنگ‌های سفید، صورتی یا ارغوانی که گاهی دارای نقاط تیره می‌باشند و در زمستان یا اوایل بهار ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۴۵ سانتی‌متر می‌رسید.ـ نیازها:

مکان نیمه آفتاب و خاک نگهدارنده رطوبت با زهکش خوب را ترجیح می‌دهد. این گیاه بسیار مقاوم است و حداقل دمائی را که تحمل می‌کند ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر تازه یا تقسیم بوته در پائیز یا اوایل بهار امکان‌پذیر است.