ـ خانواده: Ranunculaceae

ـ نام علمی: Helleborus Lividus


گیاه همیشه سبز دائمی به بلندی و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است. گل‌های فنجانی شکل و ارغوانی رنگ آن در زمستان تا اواخر بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه و خاک غنی از هوموس و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

ازطریق کاشت بذر تازه یا تقسیم گیاه در پائیز امکان‌پذیر است.