ـ خانواده: Asteraceae

ـ نام علمی: Heliopsis helianthoides subsp Scarba


گیاه دائمی با برگ‌های تخم‌مرغی تا سرنیزه‌ای، در حاشیه دندانه‌‌دار و کرکدار، به طول ۱۵ سانتی‌متر که گل‌های زردرنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند، بلندی گیاه به یک متر می‌رسد. گل‌های آن به‌عنوان گل شاخه بریده استفاده شده و با دوام هستند.ـ نیازها:

مکان کاملاً آفتابی، خاک نسبتاً حاصلخیز، غنی از هوموس و مرطوب ولی دارای زهکش خوب، برای حفظ آراستگی گیاه هر ۳ - ۲ سال آن را تقسیم و مجدداً می‌کارند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر درون گلدان در شاسی سرد در فصل بهار یا تقسیم گیاه در بهار یا پائیز امکان‌پذیر است.