ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Helenium Moerheim Beauth


گیاه دائمی با ساقه‌های منشعب و قوی كه كه گل‌های قرمز، نارنجی آن در اواخر فصل تابستان ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی یك متر و گستردگی آن به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

در مكان كاملاً آفتابی و هر نوع خاك كه دارای زهكش خوب باشد رشد می‌كند. بهتر است هر سال در بهار یا پائیز گیاه را تقسیم نموده و مجدداً بكارند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵-درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در فصل بهار یا پائیز امكان‌پذیر است.