ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Ghrysanthemum George Griffiths


این واریته از داوودی دائمی به بلندی ۵/۱ - ۳/۱ متر و گستردگی ۷۵ سانتی‌متر است گل‌های قرمز پررنگ آن در اوایل پائیز ظاهر می‌شوند و به عنوان گل بریده مورد استفاده قرار می‌گیرند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک غنی مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد. جهت افزایش گل‌دهی، شاخه‌ها را از ده سانتی‌متری سطح خاک در فصل رشد دو بار قطع کنید.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در پائیز یا اوایل بهار و تهیه قلمه در اوایل یا اواسط زمستان امکان‌پذیر است.