ـ خانواده: Rosaceae

ـ نام علمی: Geum montanum


گیاه دائمی به بلندی ۱۵ وگستردگی ۳۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های کلیوی شکل بوده و گل‌های زرد طلائی رنگ آن از بهار تا اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان کاملاً آفتابی و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر و یا تقسیم گیاه در بهار یا پائیز امکان‌پذیر می‌باشد.