ـ خانواده: Rosaceae

ـ نام علمی: Geum Coccineum


گیاه دائمی به بلندی ۴۰ و گستردگی ۶۰ سانتی‌‌متر است. دارای برگ‌های لوب‌دار، دندانه‌دار و قلبی شكل بوده و گل‌های قرمز رنگ آن از اوایل تا اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان كاملاً آفتابی و خاك غنی بازهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر یا تقسیم گیاه در پائیز یا بهار امكان‌پذیر است.