ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Gerbera jamesonii


گیاه دائمی با ریشه عمیق و برگ‌های سرنیزه‌ای شكل كه دارای لوب‌های عمیق بوده و سطح روئی آنها سبز تیره و سطح زیرین كم‌رنگ‌تر و كركدار است، طول آنها بین ۴۵ - ۱۵ سانتی‌متر است. گل‌های قرمز، نارنجی به قطر ۱۲ - ۸ سانتی‌متر از اواخر بهار تا اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

مكان كاملاً آفتابی، خاك نسبتاً حاصلخیز و دارای زهكش خوب، در تابستان هر ۴ هفته یك بار خاك گلدان را با كود تعادلی مایع تقویت نموده و در فصل زمستان نیز خاك را مرطوب نگه می‌دارند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در دمای ۱۸ - ۱۳ درجه سانتی‌گراد در فصل پائیز و یا اول بهار و یا تقسیم گیاه در اول بهار یا تهیه قلمه در فصل تابستان امكان‌‌پذیر است.