ـ خانواده: Geraniaceae

ـ نام علمی: Geranium pratense Mrs kendall clark


گیاه دائمی كه گل‌های نعلبكی شكل آن با پنج گلبرگ آبی، بنفش با رگه‌های نقره‌ای رنگ در فصل تابستان روی ساقه‌های منشعب تولید می‌شوند. برگ‌ها مدور و اغلب دارای تقسیمات عمیق هستند و در فصل پائیز به رنگ برنزی در‌‌می‌آیند.‌ حداكثر بلندی ۷۵ و گستردگی گیاه به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی، خاك غنی از هوموس كه نگهدارنده آب باشد، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق قلمه‌های نیمه رسیده در فصل تابستان و یا تقسیم گیاه در پائیز امكان‌پذیر است.