ـ خانواده: Gerniaceae

ـ نام علمی: Geranium Phaeum


گیاهی علفی و دائمی است به بلندی ۷۵ و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر دارای برگ‌های لوب‌دار که گل‌های قرمز ارغوانی آن اواخر بهار ظاهر می‌شوند. برای کاشت در باغ‌های صخره‌ای مناسب می‌باشد.ـ نیازها:

به مکان سایه، خاک مرطوب و نه غرقاب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر یا تقسیم در پائیز یا بهار امکان‌پذیر است.