ـ خانواده: Gentianaceae

ـ نام علمی: GenTiana Verna


گیاه دائمی همیشه سبز به بلندی ۴ و گستردگی ۱۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شكل سبز مایل به خاكستری بوده و گل‌های آبی رنگ آن در بهار یا اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان پرنور و خاك غنی از هوموس ا زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر به محض رسیدن بذر و تقسیم گیاه در بهار امكان‌پذیر است.