ـ خانواده: Gentianaceae

ـ نام علمی: Gentiana ternifolia


گیاه دائمی به بلندی ۸ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شكل سبز مایل به خاكستری بوده و گل‌های شیپوری یا زنگوله‌ای شكل آن به رنگ آبی آسمانی در پائیز ظاهر می‌شوند.- نیازها:

به مكان آفتابی و خاك غنی از هوموس و مرطوب با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر به محض رسیدن بذر و تقسیم گیاه در بهار امكان پذیر است.