ـ خانواده: Gentianaceae

ـ نام علمی: Gentiana septemfida


گیاه دائمی علفی به بلندی ۲۰ - ۱۵ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های بیضی شكل بوده و گل‌های زنگوله‌ای شكل آن به رنگ آبی یا آبی مایل به بنفش در اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان پر نور و خاك غنی از هوموس و مرطوب با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر به محض رسیدن بذر و تقسیم گیاه در بهار امكان پذیر است.