ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Gazania pinnata


گیاه دائمی كه گل‌های زرد، نارنجی آن شبیه گل مینا و داری حلقه‌ای قهوه‌ای رنگ در قسمت مركزی چرخه گلبرگ‌ها در فصل تابستان ظاهر می‌شوند. برگ‌ها سبز مایل به آبی و خاكستری، كركدار و دارای بریدگی‌های عمیق هستند. حداكثر بلندی ۱۵ و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی (درمكان سایه گلبرگ‌ها جمع شده و گل‌ها بسته می‌شوند)، خاك ماسه‌ای، به كم آبی مقاوم است. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در بهار و یا قلمه‌های ساقه پاشنه‌دار در بهار یا تابستان امكان‌پذیر است.