ـ خانواده: Amaryllidaceae

ـ نام علمی: Galanthus


گیاهی است پیازی و دائمی با برگ‌های سبز، خاکستری و ساقه باریک که بین دو برگ پایه‌ای قرار گرفته و در رأس آن یک گل تشکیل می‌شود. گل‌ها که در اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می‌شوند سفیدرنگ، بزرگ و دارای بوی عسل می‌باشند. وجود ۳ گلبرگ بزرگ در بیرون و ۳ گلبرگ کوچک در درون حالت فنجانی به گل می‌دهد. بلندی گیاه ۲۰ سانتی‌متر و گستردگی آن ۸ سانتی‌متر می‌باشد.ـ نیازها:

مکان خنک و نیمه سایه همراه با خاک غنی از هوموس و مرطوب را نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل گیاه ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. باید توجه نمود که خاک پای گیاه خشک نشود.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم در فصل بهار پس از گل‌دهی یا اواخر تابستان یا پائیز هنگامی که پیازها دوره استراحت را می‌گذرانند، امکان‌پذیر است.