ـ خانواده: Iridaceae

ـ نام علمی: Freesia


گیاهی است دارای پیاز توپر با برگ‌های افراشته باریک به رنگ سبز روشن و گل‌های خوشه‌ای معطر شیپوری به رنگ قرمز مایل به صورتی که در زمستان و بهار ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی گیاه ۳۰ سانتی‌متر و گستردگی آن بین ۵/۲ - ۵/۱ سانتی‌متر می‌باشد.ـ نیازها:

مکان پر نور به همراه خاک با زهکشی خوب را می‌پسندد. پیازهای توپر باید در پائیز کاشته و در طول زمستان آبیاری شوند. پس از گل‌دهی باید آنها را از خاک خارج و در مکانی خشک نگهداری نمود.


ـ ازدیاد:

در پائیز از طریق کاشت پیازچه‌های شکل گرفته کنار پیاز مادری یا کشت بذر در بهار امکان‌پذیر است.